Onze Privacy

In het kader van de pravicywetgeving
publiceren we onderstaande bericht

Wetgeving op de privacy

Gezinsbond Menen respecteert de recente regels “GDPR” (General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn.

Welke gegevens houden wij bij?

De gegevens die via de inschrijving werden meegegeven (naam - adres - mail & geboortedatum) van de leden
samen met een telefoonnumer (GSM) indien dit werd overgemaakt.

Wat kan publiek zichtbaar zijn?

Er worden geen enkele van deze gegevens publiek verspreid.
Enkel de namen van de bestuursleden kunnen publiekelijk zichtbaar zijn.
Wanneer mailberichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC (Blanc Carbon Copy) verstuurd
(uw mailgegevens zijn niet zichtbaar voor anderen).
Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven met uitzondering voor de verzekering (Gezinssport Vlaanderen),
die ook deze gegevens volgens de privacy-wetgeving beheert.

Het kan ook zijn dat er een foto van een lid tijdens een activiteit van de Gezinsbond wordt genomen.
Dit gebeurt enkel ter promotie van onze activiteiten naar onze leden toe. 

Op simpele vraag bij het bestuur kunnen de opgeslagen gegevens of foto’s verwijderd worden indien u dit wenst.

Waar worden deze gegevens beheerd?

De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd op een online platform
(die eveneens in regel is met de GDPR wetgeving) die enkel door het bestuur toegankelijk is.

Indien u verdere vragen heeft (of wenst dat uw gegevens dienen verwijderd of gewijzigd te worden),
neem contact op met het bestuur van Gezinsbond Menen, zie nij 'Bestuur'.

Onze Privacy